2003 թ. սկսած մինչ օրս մեզ հետ ճանապարհորդել են 6221 ուղևոր, որոնցից. ա) Մասնավոր ընկերություններից` 1285, բ) Գիտության և կրթության ոլորտից` 940, գ) Ուսանողներ` 862, դ) Բանկային ոլորտ` 208, ե) Թոշակառուներ` 612, զ) Արվեստի ոլորտ` 274, է) Պետական ոլորտ` 385, ը) Տուրիզմ` 256, թ) Առողջապահություն` 235, ժ) Սփյուռք` 852, ի) Օտարերկրացիներ` 312:
Արեւմտյան Հայաստան
եւ Կիլիկիա

Նոր երթուղիներ

Հատուկ առաջարկներ

Արեւմտյան Հայաստան եւ Կիլիկիա պատմամշակութային շրջագայությունները Նարեկավանք Տուր ընկերության մասնագիտացումն են, դրանց աշխարհագրությունն այժմ ներառում է ոչ միայն Հայկական լեռնաշխարհը, այլեւ Վրաստանը եւ հյուսիսային Իրանը:

Կապ
Քաղաքային 56 56 49
Orange 055 56 56 49
Beeline 99 56 56 48
Skype: narekavank
nvtour@gmail.com
???????

Posted by Narekavank Tour on 22 ???????, 2015

Posted by Narekavank Tour on 19 ???????, 2015
Բոլոր իրավունքները պահպանված են: © 2008-2015 “Նարեկավանք Տուր” ("Էն-Վի Տուր" ՍՊԸ):
Վեբ կայքի ամբողջ բովանդակությունը` այդ թվում ապրանքային նշանը, դիզայնը, տեքստը, գրաֆիկական պատկերները, լուսանկարները և այլն, “Նարեկավանք Տուր” հեղինակային իրավունքն են:
Բովանդակության որևէ մաս չի կարող վերարտադրվել որևէ կերպ և որևէ միջոցով` էլեկտրոնային կամ այլ, առանց “Նարեկավանք Տուր”-ի նախնական գրավոր թույլտվության: